Prognosticeringen af patienter med lokal avanceret cervix cancer (LACC) har været baseret på gynækologisk undersøgelse i henhold til FIGO. Man har fra 2018 medtaget billeddiagnostik i prognosticeringen. Hos 400 patienter, som har fået kemo-/stråleterapi og brachyterapi, er det lykkedes at integrere objektive fund fra klinisk undersøgelse og MR-scanning i en såkaldt T-score. Dette nye redskab ...

At ASCO 2020 meeting, the new final survival results of the SPARTAN study were reported. When we look at overall survival in SPARTAN, the use of apalutamideprolongs survival from 60 months to 74 months – that is a 14-month survival advantage, with a hazard ratioof 0.78. Earlier reports have shown significant advantages in reduction of ...

Højt østrogenniveau synes at øge risikoen for endometriecancer, og benigne ovarietumorer opstår antagelig også ved ændringer i østrogenniveauet. Studiet her viser, at ca. 0,4 % af alle kvinder med benign ovarietumor udvikler endometriecancer. Beregninger af standardiserede incidens ratioer viser, at kvinder med benign ovarietumor har 25% nedsat risiko for endometriecancer sammenlignet med den kvindelige baggrundsbefolkning. ...

Behandling af ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer med andengenerations-antiandrogener har givet overbevisende resultater. Studier har vist signifikante overlevelsesgevinster hos patienter med ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer. De nye lægemidler kan således betyde fremskridt i den urologiske behandling af prostatacancer. I denne artikel vil jeg præsentere nogle af de store nyheder fra årets virtuelle ASCO-kongres inden for behandling af patienter ...

Kombination af kemoterapi og immunterapi, håber vi, har en fremtidig plads i behandlingen af malignt pleuralt mesotheliom. Denne behandlingsform skal dog vurderes i klinisk randomiserede undersøgelser, før den kan indføres i den daglige klinik. Patrick M. Forde, professor ved Johns Hopkins School of Medicine i Baltimore, præsenterede ved årets virtuelle ASCO-kongres et fase 2-studie, der ...

Immunterapi kan give en god forståelse af biologien i malignt pleuralt mesotheliom, og kan desuden komme til at spille en central rolle i den fremtidige behandlingsstrategi for malignt pleuralt mesotheliom – en tendens, som vi vil følge med interesse i de kommende år. Meera Patel, læge ved Karmanos Cancer Center i Detroit, præsenterede ved årets ...

Myelomatose er en uhelbredelig og dødelig kræftsygdom. Melflufen-dexamethason har behandlingseffekt hos patienter med tilbagefald af myelomatose eller behandlingssvigt. Om melflufen-dexamethason bliver en tilgængelig behandlingsmulighed afhænger primært af resultaterne af det randomiseret fase III-studie, hvor melflufen-dexamethason afprøves mod pomalidomid-dexamethason. De første resultater af dette forventes i det kommende år. Myelomatose er en uhelbredelig og dødelig kræftsygdom. ...

Omkring 25% af alle patienter med brystkræft, som har dannet metastaser, vil enten have overekspression af HER2 eller amplifikation af det kodende gen, hvilket tidligere har været forbundet med et aggressivt forløb af sygdommen. Nye HER2-rettede behandlinger har dog ændret på dette, for det er således vist, at dobbelt-blokade (trastuzumab og pertuzumab) rettet mod HER2-positivt ...

Non-epitelial ovariecancer er sjælden og består primært af germinalcelle- og sex cord stromal tumorer. Førstnævnte forekommer mest blandt unge kvinder, mens sidstnævnte er mere hyppig efter menopausen. Siden 1978 har incidensen af germinalcelletumorer været stabil, mens incidensen af sex cord stromal tumorer er faldet. Fem-års overlevelse efter begge typer er høj og afhænger af stadie. Hvert år rammes ...

Brystkræft rammer 4.700 kvinder årligt. Check point-inhibitorer har vist overbevisende responsrater ved behandling af patienter med lokalfremskreden og metastaserende østrogen- og HER2-receptor negativ brystkræft. Aktuelt anvendes PD-L1 som markør for behandling med check point-inhibitorer, men der er behov for mere præcise biomarkører, der også kan bidrage med information om resistensmekanismer. Brystkræft er en heterogen sygdom, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge