Skip to Content

Jan J. Andreasen

specialeansvarlig overlæge, ph.d., Hjerte-lungekirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Articles

Inspirationsmuskeltræning hos høj-risiko lungekræftpatienter

  • / Barbara C. Brocki / Jan J. Andreasen / Anja Wellejus
Back to top