Skip to Content

Kristina Kock Hansen

Kristina Kock Hansen arbejder som ph.d.-studerende på Medicinsk Afdeling på Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt. Kristina er uddannet sygeplejerske og har arbejdet som intensiv sygeplejerske i otte år, hvorefter hun læste en Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse (cand.scient.san.) på Aarhus Universitet. I de sidste tre år har Kristina forsket i kognitive funktioner hos patienter med svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). På nuværende tidspunkt er Kristina i gang med et nationalt spørgeskema-projekt til patienter med KOL og astma, men er også ansat som forsker ved Tværsektorielt Forskningscenter ved Sygehus Sønderjylland.

Back to top