Skip to Content

Lars Fynbo

Lars Fynbo er seniorforsker og ph.d., ansat ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Han forsker i socialt udsatte borgere med fokus på risikoadfærd, hjemløshed, psykisk sygdom, misbrug og kvalitative metoder.

Articles

Hverdagsliv og langtidsvirkende substitutionsmedicin

  • / Lars Fynbo / Josefine Frøslev-Thomsen

Stofmisbrug og ADHD

/ Lars Fynbo / Nichlas Permin Berger
Back to top