Synet på lidelsen autisme er blevet nuanceret de senere år. Nu bruges diagnosen Autismespektrumforstyrrelse (ASF), som spænder bredere end før. Forløbsundersøgelser viser, at prognosen kan variere meget – fra svær, kronisk sygdom til nærmest fuldstændig bedring. Det er væsentligt at få afdækket og behandlet psykiatriske følgesygdomme som ADHD, angst og depression – her spiller voksenpsykiatrien ...

Børn med ADHD og deltagelse i skydeidræt i skoletiden

Psykiatri | Annegrete Gohr Månsson | 21. Sep 2020 kl. 2:48 |

Lærere, pædagoger og forældre har de seneste ca. 30 år påpeget, at det kan gavne børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer at gå til skydning. I 2012 udvikledes projektet FOKUS-skydning i et samarbejde mellem skoler, skytteforeninger og kommuner. At gå til skydning kan have positiv effekt på børnenes ADHD-symptomer, trivsel og livskvalitet, da det giver ...

ADHD er én af de mest almindelige børne- og ungdomspsykiatriske lidelser, og vi ved stadig ikke nok om, hvordan vi skal behandle tilstanden for at forbedre langtidsprognosen. I dette studie har vi fokuseret på mødrene, da tidligere studier har peget på forældre-barn relationen som et muligt mål for udvikling af nye interventioner. Attention Deficit Hyperactivity ...

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, som forekommer hos 3-5% af alle børn og medfører funktionsnedsættelse,hvilket har betydning for barnet både i hjemmet, i børnehaven og i skolen. ADHD varer for de fleste ved ind i voksenlivet. En tidlig behandlingsindsats allerede i førskolealderen giver et bedre grundlag for barnets udviklingog mindsker dårlige følger af ADHD. Her spiller ...

Når man skal behandle unge med ADHD medicinsk, er det svært at fastslå, hvad der vil virke for den enkelte – det skal vurderes i dialog med den unge. Men medicinsk behandling er vigtig. Der er for eksempel meget, der tyder på, at medicinsk behandling mindsker misbrugsproblemer hos den unge med ADHD. Det også vigtigt, ...

Et studie har undersøgt arvemassen hos 19.000 personer med ADHD og 34.000 personer uden ADHD – og har identificeret bestemte gen-varianter, der øger risikoen for ADHD. De genetiske varianter, der blev fundet, øger hver især kun risikoen lidt for ADHD og er hyppige i befolkningen generelt. Studiet undersøgte også, om varianter, der øger risikoen for ...

Erfaringer fra voksne med ADHD og fra unge i en ADHD-klinik viser, at der er nogle specielle forhold omkring ADHD og seksualitet. Mennesker med ADHD befinder sig således oftere i yderområderne af ”normal” seksualitet, og kan have enten markant øget eller markant nedsat seksuel lyst. De kommer lettere til at overskride egne eller andres seksuelle ...

Når kvinder med epilepsi bliver gravide, kan de komme i et dilemma, fordi nogle typer af epilepsimedicin påvirker det ufødte barn. Samtidig kan det være nødvendigt for de gravide fortsat at være medicineret for at undgå epileptiske anfald under graviditeten og fødslen.  I Danmark er der i dag ca. 400 gravide årligt, som er i ...

Stofmisbrug og ADHD

Psykiatri | Nichlas Permin Berger | 26. Aug 2019 kl. 11:38 |

Personer med psykisk sygdom udvikler oftere stofmisbrug end personer, der ikke har psykisk sygdom, og personer med stofmisbrug har større sandsynlighed for at udvikle psykisk sygdom end personer, der ikke har stofmisbrug.  Samtidig virker social stofmisbrugsbehandling mindre effektiv, når personen, der får behandling, også er diagnosticeret med eller har symptomer på psykisk sygdom. Endelig viser ...

Konsensusrapporten ”Updated European Consensus Statement on Diagnosis and Treatment of Adult ADHD” er blevet til i et samarbejde mellem The European Network Adult ADHD (ENAA) og Section for Neurodevelopmental Disorders acroos the Lifespan (NDAL), som er en del af European Psykiatric Association (EPA). I alt 63 forskere og klinikere med ekspertise indenfor ADHD har deltaget ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • 2020
  • Covid-19 og adfærd
  • Vandladningsbesvær
  • Type 2-diabetes
#

Almen praksis

Aurelia Gomes de Sousa

Aurelia Gomes de Sousa
praktiserende læge

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge

Brian Bridal Løgstrup

Brian Bridal Løgstrup
overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d.

Thomas Truelsen

Thomas Truelsen
overlæge

Anders Løkke

Anders Løkke
specialeansvarlig overlæge

Allan Flyvbjerg

Allan Flyvbjerg
direktør, klinisk professor