Skip to Content

Martin Kaj Fridh

Martin Kaj Fridh er cand.scient. i idræt og sundhed med en ph.d.-grad og postdoc-stilling på Børne- og Ungeklinikken ved Børneonkologisk laboratorie på Rigshospitalet. Hans forskningsområde er at identificere fysiologiske senfølger hos børn, der har haft kræft, og udvikle målrettede interventioner til at forebygge disse senfølger.

Articles

Back to top