Skip to Content

Martin Langeskov Christensen

Martin Langeskov-Christensen er ph.d. i Idrætsvidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Han er ansat som postdoc i den idrætsbiologiske forskningsenhed på Idrætsvidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Back to top