Til børn og unge under 18 år med multipel sklerose (MS) bruges sygdomsmodificerende medicin stadig mere, på trods af, at de nuværende behandlingsguidelines er baseret på studier med voksne. MS viser sig imidlertid forskelligt hos voksne og hos børn/unge, og det er derfor vigtigt at vide mere præcist, hvordan medicinen påvirker børns sygdomsudvikling. Studiet her ...

Mitokondrielle DNA-variationer er mistænkt som led i ætiologien ved MS, hvis ætiologi er ukendt. Et tidligere studie har påvist, at en øget hyppighed af mitokondrielle DNA-variationer sammenlignet med kontrolgruppe. I denne artikel  beskrives resultaterne af et dansk  studie med henblik på at teste hyppigheden af disse mitokondrielle DNA-variationer kan genfindes i en anden befolkningsgruppe.  Multipel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet. Ætiologien i MS er ikke fuldt klarlagt, og forskning på ...

Halvdelen af alle patienter med multipel sklerose (MS) udvikler med tiden progressiv MS, som er uhelbredelig. MS er kendetegnet ved læsioner i hjernens hvide substans, og efterhånden får de skadende læsioner overtaget over de reparerende læsioner. Vi har udviklet en database – et MS-atlas – over læsioner i hjernen (www.msatlas.dk) med henblik på at kortlægge, ...

Multipel sklerose (MS) kan inddeles i attakvis, primær progressiv eller sekundær progressiv MS. De fleste tilfælde er attakvis forløbende. MS skyldes ofte et kompliceret samspil mellem arv og miljø. Epidemiologiske forskelle er fundet, og der ses forskelle hos patienter, hvor der er MS i familien og dem, som ikke er i familie med andre med ...

CD20+ T-celler hos patienter med multipel sklerose

Multipel Sklerose | Neurologi | Marina Rode von Essen | 1. okt 2019 kl. 7:56 |

Multipel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet (CNS), som er karakteriseret ved T-celle medieret demyelinisering og axonskade.1,2 Inden for det seneste årti er det blevet klart, at B-celler ligeledes spiller en vigtig rolle i MS-immunpatogenesen.2  Denne opfattelse er styrket af udviklingen af lægemidlerne rituximab, ofatumumab og ocrelizumab, som alle er sygdomsdæmpende behandlinger, ...

Mitokondrielle DNA-variationer hos patienter med multipel sklerose

Multipel Sklerose | Manouchehr Seyedi Vafaee | 16. Sep 2019 kl. 1:25 |

Multipel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet. Ætiologien i MS er ikke fuldt klarlagt, og forskning på området har på det seneste haft større opmærksomhed på det neurogenetiske aspekt. Udover nukleære gener er også mitokondrielle DNA-variationer mistænkt som led i sygdommen.1,2,3 Mitokondrielt DNA (mtDNA) er en enkelt cirkulær DNA-streng i mitokondriet, ...

Multipel sklerose (MS) er en autoimmun sygdom, der rammer centralnervesystemet, og den medfører varierende grader af neurologiske funktionsforringelser over tid. Der findes i Danmark ca. 14.000 nulevende personer med MS, og der kommer hvert år ca. 500 nye til. Alder ved de første symptomer er i gennemsnit 36 år. Debut kan dog ses helt ned ...

Multipel sklerose (MS) er en kronisk immunmedieret inflammatorisk, demyeliniserende sygdom i det centrale nervesystem (CNS). Ætiologien er multifaktoriel og er fortsat uafklaret, dog vides det, at miljø- og livsstilsfaktorer spiller en rolle hos genetisk disponerede personer.  Sygdommens patogenese er ligeledes kun delvis klarlagt. Den mest accepterede teori er, at T-celler, i kombination med B-celler, aktiveres ...

Multipel sklerose (MS) diagnosen stilles på baggrund af internationalt definerede diagnostiske kriterier. Efterfølgende inddeles MS-patienter i tre forløbsformer: • Attakvis forløbende MS. • Primær progressiv MS. • Sekundær progressiv MS.  Langt størstedelen af MS-patienter, nemlig omkring 80%, er attakvis forløbende, og omkring 50% af dem vil sidenhen overgå til et sekundært progressivt forløb. Den tredje ...

Ved multipel sklerose (MS) sker der celletab og irreversibel skade på nervevæv fra sygdomsdebut.1 Neurologisk reservekapacitet og plasticitet kan de tidlige sygdomsstadier delvist kompensere for skaderne i forhold til opretholdelse af normal neurologisk funktion, men med tiden udtømmes kompensationsmulighederne medførende irreversibel symptomprogression og funktionstab.2  Vigtigheden af tidligt iværksat sygdomsmodificerende behandling er veldokumenteret i forhold til ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge