Skip to Content

Mia Kolmos

Læge, Ph.d.-studerende, Herlev Gentofte Hospital, Afdeling for Hjerne og Nervesygdomme & Amager Hvidovre Hospital, Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR)
Back to top