Patienter med type 2-diabetes mister i gennemsnit seks år af deres levetid, men får de et myokardieinfarkt mister de 12 år. I denne MEDtalk fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus, om de nyeste behandlingsmuligheder for patienter med type 2-diabetes og ...

Diabetesbehandling handler meget om at forebygge komplikationer. Karskade i mange væv på grund af forhøjet glukose viser sig ret tidligt ved øget udskillelse af albumin i urinen (albuminuri), som derfor også er en risikomarkør. Personer med albuminuri har således øget risiko for hjerte-kar-sygdom, nyresygdom og andre komplikationer af diabetes. Behandling er vigtig for at undgå ...

Type 2-diabetes og hjertesygdom er tæt sammenkoblede, hvorfor hjertepatienten bør screenes for diabetes, og omvendt bør man være opmærksom på hjerte-kar-sygdom hos diabetespatienten. I almen praksis vil omkring 25% af patienterne med type 2-diabetes have erkendt hjertesygdom og omkring 50-70% af alle patienterne med type 2-diabetes dør af hjerte-kar-sygdom. I den ambulante situation er det ...

Aktuelt er der relativt få registrerede præparater til medicinsk behandling af svær overvægt og disse giver i gennemsnit et vægttab på maksimalt fem – otte kg efter et års behandling. Der pågår flere fase II- og fase III-studier, hvor blandt andet GLP-1 og andre kombinationspræparater indgår med henblik på at undersøge deres effekter på vægttab og vægt-vedligeholdelse hos personer ...

Det er vanskeligt at isolere svær overvægt som en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom, fordi mange med svær overvægt også har type 2-diabetes. Man kan også udtrykke det på den måde, at type 2-diabetes for dem bliver en ekstra komplicerende byrde, der udvikles med årene, og som forstærker risikoen for udvikling af hjerte-kar-sygdom og for tidlig død. Det er derfor svært at adskille overvægtens andel ...

Den nuværende evidens foreslår, at der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI i barndommen og fra barndommen til voksenalderen – og så forekomsten af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom samt øget risiko for iskæmisk hjertesygdom. Desuden viser nogle studier, at der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI fra barndommen og frem ...

Læger og personer med overvægt ser forskelligt på overvægt og behandling af overvægt. Samlet set tyder studiet på, at vi som læger i højere grad kan åbne for diskussionen om overvægt, end det hidtil har været tilfældet. Både læger og personer med svær overvægt skal blive mere åbne om problemet. Det bør tages mere alvorligt, ...

Vi står over for en kæmpe udfordring. Udover at være forbundet med alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske, koster svær overvægt samfundet mange penge. Derfor opfordrer vi beslutningstagerne til at sørge for, at der bliver skabt grundlag for en ensartet landsdækkende strategi og behandling på området.  Desuden er det nødvendigt, at de professionelle i sundhedssektoren ...

Danmarkskortet er broget

Almen praksis | Trine Klindt | 8. Apr 2020 kl. 10:30 | ,

Fagligt selskab af Kliniske Diætister (FaKD) har undersøgt omfanget af ernæringsrelaterede sundheds- og behandlingstilbud til voksne mennesker med svær overvægt, IBS og ikke-diagnosticerede mave-tarm problemer samt psykiatriske diagnoser i Danmark.  Og tallene er nedslående! Gennem det seneste halve år har FaKD indsamlet informationer om ALLE ernæringsrelaterede sundheds- /behandlingstilbud i regioner og kommuner, som er målrettet ...

Alarmerende stigninger i hyppigheden af overvægt og diabetes samt uhensigtsmæssig livsstil har bidraget til en dramatisk stigning i forekomsten af non-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD).1 Tilstanden er oftest asymptomatisk og spænder over et spektrum af leverforandringer fra simpel fedtlever over non-alkoholisk steatohepatitis (NASH) med potentiel udvikling af fibrose og cirrose med risiko for komplikationer, herunder ascites, varicer ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge