Patienter med type 2-diabetes mister i gennemsnit seks år af deres levetid, men får de et myokardieinfarkt mister de 12 år. I denne MEDtalk fortæller Kenneth Egstrup, professor i kardiologi, OUH Svendborg Sygehus, om de nyeste behandlingsmuligheder for patienter med type 2-diabetes og ...

Diabetesbehandling handler meget om at forebygge komplikationer. Karskade i mange væv på grund af forhøjet glukose viser sig ret tidligt ved øget udskillelse af albumin i urinen (albuminuri), som derfor også er en risikomarkør. Personer med albuminuri har således øget risiko for hjerte-kar-sygdom, nyresygdom og andre komplikationer af diabetes. Behandling er vigtig for at undgå ...

Type 2-diabetes og hjertesygdom er tæt sammenkoblede, hvorfor hjertepatienten bør screenes for diabetes, og omvendt bør man være opmærksom på hjerte-kar-sygdom hos diabetespatienten. I almen praksis vil omkring 25% af patienterne med type 2-diabetes have erkendt hjertesygdom og omkring 50-70% af alle patienterne med type 2-diabetes dør af hjerte-kar-sygdom. I den ambulante situation er det ...

Aktuelt er der relativt få registrerede præparater til medicinsk behandling af svær overvægt og disse giver i gennemsnit et vægttab på maksimalt fem – otte kg efter et års behandling. Der pågår flere fase II- og fase III-studier, hvor blandt andet GLP-1 og andre kombinationspræparater indgår med henblik på at undersøge deres effekter på vægttab og vægt-vedligeholdelse hos personer ...

Det er vanskeligt at isolere svær overvægt som en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom, fordi mange med svær overvægt også har type 2-diabetes. Man kan også udtrykke det på den måde, at type 2-diabetes for dem bliver en ekstra komplicerende byrde, der udvikles med årene, og som forstærker risikoen for udvikling af hjerte-kar-sygdom og for tidlig død. Det er derfor svært at adskille overvægtens andel ...

Den nuværende evidens foreslår, at der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI i barndommen og fra barndommen til voksenalderen – og så forekomsten af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom samt øget risiko for iskæmisk hjertesygdom. Desuden viser nogle studier, at der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI fra barndommen og frem ...

Vi har længe kendt til, at type 2-diabetes medfører en stærkt øget risiko for hjerte-kar-sygdom, men de senere år har mange nye resultater fra sikkerhedsstudier af nye diabetesmidler ført til skærpet opmærksomhed på denne sammenhæng, og det har givet os ny viden i forhold til valg af behandling. Vi ved, at ca. 22% af alle ...

Blandt mange nyheder indenfor diabetesbehandling de senere år, har den nye klasse af lægemidler, der hedder SGLT2 (sodium glucose cotransporter 2) inhibitorer fået meget opmærksomhed.  Klassen af lægemidler adskiller sig ved at fungere ved en anden mekanisme end andre diabeteslægemidler, idet lægemidlet blokerer den reabsorberende glukosetransporter i nyrens proksimale tubuli, og derved opstår glukosuri med ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge