Skip to Content

Tarec Christoffer El-Galaly

Overlæge, dr.med., klinisk professor i hæmatologi, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut. Hans forskning har især haft fokus anvendelse af moderne PET/CT billeddiagnostik ved maligne lymfomer,.
Back to top