Skip to Content

Betydningen af dosis-intensitet af R-CHOP kemoterapi ved diffus storcellet B-lymfom

Diffus storcellet B-lymfom er den hyppigste lymfom-sygdom i Danmark med 400-500 nye tilfælde årligt: Medianalderen er omkring 65-67 år, hvilket betyder, at en stor del af patienterne er ældre, hvor nogle er over 80 år og evt. med komorbiditet. I forhold til den ældste gruppe af patienter forekommer behandlingsinduceret dødsfald og derfor er spørgsmålet, om de ældste patienter skal have fuld dosis eller bliver bedre behandlet med en reduceret dosis. Svaret har Tarec Christoffer El-Galaly, klinisk professor i hæmatologi ved Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, sammen med kolleger forsøgt at finde svar på. I denne MEDtalk præsenterer han undersøgelsens resultater.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top