Skip to Content

Thea Kølsen Fischer

ved studiets tilblivelse: overlæge, Nationale Influenza Center, Virologisk Overvågning og Forskning, Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik, Statens Serum Institut

Articles

Antiviral resistens hos influenza-inficeret leukæmipatient

  • / Kristina Træholt Franck / Kristine Vorborg / Ramona Trebbien / Svend Stenvang Pedersen / Thea Kølsen Fischer
Back to top