Ved semi-ambulant håndtering af patienter med akut leukæmi spiller pårørende en hovedrolle, og hverdagsliv og tilfredshed med behandlingen skal sikres for alle parter. For kræftpatienter generelt er hverdagen udfordret, da deres tilstand varierer meget, og de pårørendes omsorgsgiverrolle er belastende og griber ind i øvrige menneskelige relationer. Støttebehovet varierer både med behandlingsforløbet og mellem patienter ...

Hvert år diagnosticeres omkring 275 børn og unge under 20 år med kræft i Danmark. Kræft hos børn er et af de medicinske områder, hvor vi har set de største gennembrud i behandlingen, hvilket betyder, at fire ud af fem børn i dag overlever en kræftdiagnose.1 Grundet kræftsygdommen – og ikke mindst kræftbehandlingen – har ...

Patienter med akut myeloid leukæmi (AML) har forhøjet blødningsrisiko. Det anser man for at være relateret til et lavt trombocyt-tal hos disse patienter, idet trombocytter er nødvendige for korrekt hæmostase ved karskade. I tråd hermed har tidlige studier vist en fin sammenhæng mellem trombocyt-tallet og blødningsrisiko, hvilket har ledt til anvendelse af trombocyt-transfusion som gængs ...

Ny mekanistisk indsigt i CEBPA-muteret AML

Hæmatologi | Mikkel B. Schuster | 30. okt 2019 kl. 11:36 | ,,

Formålet med denne artikel er at give et kort resumé samt en perspektivering af artiklen med titlen ”Mutant CEBPA directly drives the expression of the targetable tumor-promoting factor CD73 in AML.”, som blev publiceret i Science Advances i juni,1 og som præsenterer et nyt paradigme for, hvordan muterede transkriptionsfaktorer kan promovere tumor progression i Akut ...

Akut leukæmi (AL) er associeret med en signifikant sygdoms- og behandlingsrelateret symptombyrde, hvilket udfordrer patienternes fysiologiske, psykologiske og sociale velvære allerede fra diagnosen stilles.1,2 Hos patienter med kræft er et højt niveau af social støtte associeret med færre psykologiske symptomer samt øget velvære og livskvalitet.3-5 Social støtte kan reducere intensiteten af stress-responset og kan facilitere ...

Der er en stigende tendens til at benytte patient- og pårørende-involvering (PPI) i forskning, og det har vist at øge kvaliteten af forskningen og styrke dets relevans og legitimitet.1-4 Samtidig er der fundet god evidens for, at PPI medfører, at de involverede føler sig styrket og værdsat samt får øget selvtillid og tilfredshed ved at ...

Hvis en patient, der tilhører en af Sundhedsstyrelsens definerede risikogrupper1 får alvorlig influenza, bliver syg med influenza, eller hvis en i øvrigt rask person udvikler svære symptomer på alvorlig influenzasygdom, kan man forsøge behandling med antiviral medicin.  Førstevalgs-præparat er Tamiflu®, og ved et almindeligt behandlingsforløb af kortere varighed, er udvikling af resistens mod Tamiflu® en ...

Status for ALL-behandling

Hæmatologi | Andreja Dimitrijevic | kl. 12:14 | ,

Den seneste årsrapport fra Akut Leukæmi Databasen (ALD) giver os mulighed for at vurdere kvaliteten af den aktuelle behandling af voksne patienter med ALL i Danmark. Data fra ALD-rapporten for 2016 dækker perioden 2005-2016.1  Fem-års overlevelsen, som er undersøgt i tre forskellige aldersgrupper (henholdsvis under 45 år, fra 45-60 år og over 60 år) ligger ...

Clonal hematopoiesis of indeterminate potential (CHIP) er en præ-malign tilstand ofte sammenlignet med MGUS og MBL, og er karakteriseret ved en population af hæmatopoietiske celler, der har tilegnet sig somatiske mutationer med en variant allel frekvens (VAF) >2% samt fravær af kliniske symptomer. Det er vist at CHIP øger all-cause mortality, risikoen for hjertesygdom og ...

Ved sidste års ECTRIMS-konference blev der fremlagt flere interessante data for cladribin. Målet med denne artikel er både at opsummere disse data, samt formidle de nye data, der er publiceret siden ECTRIMS. Ved ECTRIMS blev der præsenteret en række interessante posters, blandt andet om forekomsten af NEDA (No Evidence of Disease Activity) i CLARITY-studierne, hvor ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge