Familiær hyperkolesterolæmi

Familiær hyperkolesterolæmi er en hyppig genetisk betinget sygdom, der rammer omtrent en ud af 220 i Danmark og medfører øget plasma LDL-kolesterol-niveau og dermed en markant øget risiko for tidlig aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom. Risikoen for hjerte-kar-sygdom kan nedsættes betydeligt ved tidlig iværksættelse af behandling, hvorfor den kliniske mistanke i almen praksis og henvisning til lipidklinik har overordentlig stor betydning for at reducere den markante underdiagnosticering af FH i Danmark.