Forskelle i dødelighed ved depression

Komorbid depression og kronisk fysisk sygdom resulterer i en højere dødelighed. Specielt observerede vi en højere dødelighed hos mennesker med en hospitals-baseret depression, der var diagnosticeret inden en kronisk fysisk sygdom. Fremtidige studier må undersøge specifikke mekanismer og mulige årsagsmekanismer. Dette må både tage højde for patofysiologiske mekanismer og for forhold i relationen mellem lægen og patienten.

Når man skal behandle unge med ADHD medicinsk, er det svært at fastslå, hvad der vil virke for den enkelte - det skal vurderes i dialog med den unge. Men medicinsk behandling er vigtig. Der er for eksempel meget, der tyder på, at medicinsk behandling mindsker misbrugsproblemer hos den unge med ADHD. Det også vigtigt, at behandlingsrammerne er i orden og vilkårene for den unge er rimelige, da ADHD giver nogle særlige udfordringer i forhold til det at blive voksen.

To nye typer af medicin med melatonin er kommet på markedet. Det er derfor ikke længere tilladt for apotekerne at sælge magistrelt fremstillet melatonin.

Sammenhæng mellem vægt og psykisk tilstand besvarer ikke hvorfor overvægtige har det svært i livet? Samfundets normer og værdier om krop og vægt spiller ind her.

ADHD-patienter har genetiske varianter, der i mindre omfang kan genfindes hos personer, der ikke har ADHD. De er disponeret for at få børn i en ung alder, og lægen bør derfor tale prævention med dem.

PDA opfattes som dimensionelt fordelte karakteristika, som er mere eller mindre fremtrædende ved autismespektrum-forstyrrelse. En gruppe med PDA og ASF kan altså ikke pålideligt skelnes fra en med ASF uden PDA.