Overvægt og hudsygdomme

Med overvægt følger en øget risiko for hudlidelser. Vægttab kan reducere denne risiko, og kan bedre en allerede pågående hudlidelse. Patienter bør informeres om dette og opfordres til vægttab.

Øget BMI af genetiske årsager er forbundet med en højere forekomst af astma og lavere lungefunktion, og det er vist, at højere BMI øger risikoen for begge disse lidelser.

Positive effekter af fedmekirurgi skal holdes op mod de potentielle komplikationer. Afvejning af gavnlige og skadelige virkninger skal derfor også inddrage skadevirkninger af ubehandlet fedme.

Almen praksis kan bidrage til at identificere overvægtige samt tilbyde hjælp og opfølgning - og være opmærksom på, at der er tale om en kronisk lidelse.

Der er tre hovedhypoteser for hvorfor overvægt øger kræftrisiko: højere niveau af østrogener, kronisk inflammation med insulinresistens samt højere mængde af det vægtregulerende hormon leptin ved overvægt.

Der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI fra barndom til voksenalder, og forekomst af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom samt øget risiko for iskæmisk hjertesygdom.