Skip to Content

Best of ASH 2021 webinar – et dansk perspektiv

Få et overblik over, hvordan de vigtigste highlights fra ASH skal ses i en dansk klinisk kontekst. Webinaret afholdes som online-event og ikke fysisk som ellers planlagt. Dette er grundet COVID-19 restriktionerne.

Få et overblik over de vigtigste studier og data fra ASH sammen med en dansk perspektivering af hvad nyhederne får af betydning i en dansk klinisk kontekst. Med Carsten Utoft Niemann ved roret bliver vi guidet igennem de vigtigste nyheder fra ASH set med danske øjne inden for områderne myelomatose, lymfoner, CLL og AML.

Program
 • 15.30 Velkomst v. redaktør Jan Andreasen, BestPractice Nordic
 • 15.35 Webinaret ledes af Carsten Utoft Niemann 
  MD, PhD, Principal Investigator, Head of CLL Laboratory Rigshospitalet, Chair of Nordic CLL Study Group.
 • 15.40 Myelomatose v. Agoston Gyula Szabo 
  Afdelingslæge. Afd. for Blodsygdomme, Rigshospitalet
 • 16.10 Lymfomer v. Tarec Christoffer El-Galaly
  Overlæge dr.med., klinisk professor, Hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut
 • 16.40 Pause
 • 16.50 CLL – kronisk lymfatisk leukæmi v. Carsten Utoft Niemann
 • 17.20 AML – Akut myeloid leukæmi v. Lene Sofie Granfeldt Østgård
  Overlæge dr. med., PhD, Odense Universitetshospital
 • 17.50 Opsamling og afslutning v. Carsten Utoft Niemann

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top