Skip to Content

Behandling af atopisk dermatitis i almen praksis

Samtalen mellem praktiserende læge Per Høeg, Virum, og Kristian Kofoed, privatpraktiserende dermatolog, hudklinikken i Rødovre tager sit udgangspunkt i en typisk patientcase om et barn med atopisk dermatitis og de spørgsmål, forældrene har. Du vil i denne podcast få viden om, hvilken behandling du bør ordinere, og hvordan den kan justeres, ligesom spørgsmålet om allergitestning også bliver drøftet. Unge med atopisk dermatitis kan have en periode, hvor de ikke får eksemet behandlet optimalt, og hvor den praktiserende læge kan være den, der anviser nogle muligheder for den unge – også set i lyset af, at atopisk dermatitis kan have alvorlige sociale konsekvenser.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top