Autoimmun Progesteron Dermatitis

Dermatologi | Tine Volquartzen Hamann | 18. okt 2020 kl. 12:54 | ,

En case har underbygget, at man hos kvindelige patienter med gentagne cykliske hududslæt bør tage hudsygdommen Autoimmun Progesteron Dermatitis med i betragtningen, når en diagnose skal stilles. Case En 41-årig grønlandsk kvinde var i barnealderen kendt med atopisk dermatitis og kortvarig astma. Priktestet positiv for hund og kat. Menarche som 11-årig og påbegyndte p-piller som ...

Op til 70% af patienter med atopisk dermatitis er positive for Staphyloccocus aureus, og kolonisering er associeret med større sværhedsgrad af AD og flere ”flares”. I denne artikel redegøres for den temporale variation af S. aureus hos patienter med AD både i relation til kolonisering og til forskellige klonal-typer. Skift i klonal-typen syntes at have en betydning for eksemets ...

At leve med atopisk dermatitis

Almen praksis | Dermatologi | Mattias Henning | 28. Apr 2020 kl. 2:13 |

Atopisk dermatitis er en hyppig og kronisk hudlidelse, som kan nedsætte livskvaliteten hos børn og voksne. Svær atopisk dermatitis og tidlig debut øger risikoen for at udvikle komorbiditeter i form af allergisk astma, allergisk rhinitis og fødevareallergi.   Atopisk dermatitis (AD) er en kronisk og inflammatorisk hudlidelse med et fluktuerende forløb1-3. Tilstanden er karakteriseret ved tør hud og kløe. I den akutte fase ses typisk rødme, ...

Overvægt og svær overvægt er, især hos kvinder, associeret med en øget risiko for atopisk dermatitis. Dette har stor klinisk betydning, da svær overvægt kan være en modificerbar risikofaktor for atopisk dermatitis, og det er velkendt, at svær overvægt er relateret til mange sundhedsmæssige problemer. Om vægtkontrol tidligt i livet kan bidrage til at mildne eller helt fjerne symptomer ...

Sygdomsbyrde ved atopisk dermatitis

Dermatologi | Bobby Zachariae | 1. okt 2019 kl. 8:00 |

Atopisk dermatitis (AD) er en hyppig lidelse med prævalenser op til 20% blandt børn og 10% blandt voksne.1 Årsagerne til denne kroniske inflammatoriske hudsygdom er komplekse og endnu ikke klarlagt fuldt ud, men omfatter med stor sandsynlighed såvel arvelige som miljømæssige faktorer, der bidrager til dysregulering af immunsystemet, svækkelse af hudbarrieren og sensibilisering overfor allergener.2 ...

Atopisk eksem (AD) er med en prævalens på 10-20% den hyppigste kroniske inflammatoriske hudlidelse i den vestlige verden. AD skyldes en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer, som i stigende grad kortlægges og forstås.1 Viden om hvilke faktorer, der disponerer til svær eksem, er afgørende for at kunne optimere forebyggende tiltag og behandling.  Litteraturen har ...

Atopisk dermatitis og hjerte-kar-sygdomme

Dermatologi | Yuki Maria Fukuda Andersen | 25. Mar 2019 kl. 2:36 |

Atopisk dermatitis (AD) er en hyppig inflammatorisk hudsygdom hos børn og voksne.1 Over de seneste årtier har en række epidemiologiske og kliniske undersøgelser fundet en signifikant sammenhæng mellem psoriasis, en anden inflammatorisk hudsygdom, og en række følgesygdomme inklusive hjerte-kar-sygdomme.2 I de senere år har nogle videnskabelige studier vist, at patienter med AD ligeledes har en ...

Atopisk dermatitis (AD) er en udbredt inflammatorisk hudsygdom kendetegnet ved en nedsat hudbarriere og en ubalance i immunforsvaret, som medfører et øget inflammatorisk Th2-medieret respons.1  Patienter med AD er desuden oftere koloniseret med Staphylococcus aureus på både hud og i næsen sammenlignet med baggrundsbefolkningen, hvilket øger risikoen for at udvikle hudinfektioner.2 Som følge deraf behandles ...

Patienter, som lider af atopisk eksem – også kaldt atopisk dermatitis (AD) eller børneeksem – er oftere og i højere grad end andre koloniseret med bakterien Staphylococcus aureus. Selvom sygdommen har været studeret i mange år, er det stadig uklart i hvor stor grad stafylokokkerne bidrager til – eller er en konsekvens af – defekter ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • 2020
  • Covid-19 og adfærd
  • Vandladningsbesvær
  • Type 2-diabetes
#

Almen praksis

Aurelia Gomes de Sousa

Aurelia Gomes de Sousa
praktiserende læge

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge

Brian Bridal Løgstrup

Brian Bridal Løgstrup
overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d.

Thomas Truelsen

Thomas Truelsen
overlæge

Anders Løkke

Anders Løkke
specialeansvarlig overlæge

Allan Flyvbjerg

Allan Flyvbjerg
direktør, klinisk professor