Skip to Content

Postoperativ systemisk behandling og stråleterapi af brystcancer

I denne episode fortsætter vi med at se på behandlingsmulighederne for en 38-årig kvinde med brystcancer. I den foregående episode blev behandlingen før operation diskuteret, men i denne episode er der fokus på behandlingsmulighederne efter operation. Behandlingsmulighederne belyses i en faglig dialog mellem Trine Tramm, overlæge, patologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Birgitte Offersen, professor og overlæge ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top