Skip to Content

ASCO20: Kortlægning af genom og PD-L1 ekspresion ved malignt pleuralt mesotheliom

I dette studie er tumorer fra 22 patienter med malignt pleuralt mesotheliom blevet analyseret i forhold til at kortlægge de genetisk mutationer samt PD-L1 ekspressionen. I studiet præsenteres resultatet af next generation sequencing på 592 gener. I denne MEDtalk redegør Jens Benn Sørensen, overlæge, onkologisk klinik, Rigshospitalet for de hyppigst forekommende mutationer samt det fund, at flere tumorer er PD-L1 negative ved malignt mesotheliom end sammenlignet ved ikke-småcellet lungecancer.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top