Skip to Content

ASCO20: Kortlægning af genom og PD-L1 ekspresion ved malignt pleuralt mesotheliom

I dette studie er tumorer fra 22 patienter med malignt pleuralt mesotheliom blevet analyseret i forhold til at kortlægge de genetisk mutationer samt PD-L1 ekspressionen. I studiet præsenteres resultatet af next generation sequencing på 592 gener. I denne MEDtalk redegør Jens Benn Sørensen, overlæge, onkologisk klinik, Rigshospitalet for de hyppigst forekommende mutationer samt det fund, at flere tumorer er PD-L1 negative ved malignt mesotheliom end sammenlignet ved ikke-småcellet lungecancer.

Få adgang til artiklen

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top