Skip to Content

Blodprøve kan udpege patienter med dårlig prognose

Flere reumatologiske sygdomme er karakteriseret ved en underliggende kronisk inflammation i lighed med flere andre medicinske sygdomme. Kronisk inflammation er også markør for sundhedstilstanden, for hvis man har høj grad af kronisk inflammation, så har man en øget risiko for en lang række sygdomme samt for indlæggelse og død. Dansk forskning har vist, at en blodprøve kan være markør for patienter med dårlig prognose. Hør Jesper Eugen-Olsen, biokemiker, ph.d., Afdelingen for klinisk forskning, Amager og Hvidovre hospital, perspektivere studierne, der viser den prognostiske værdi af suPAR.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top