På baggrund af COVID-19-pandemien og de seneste års pneumokok-vaccinationsstudier er der fra april 2020 kommet nye pneumokok-vaccinationsanbefalinger til ældre og risikogrupper. Nu skal disse grupper vaccineres med den bredt dækkende pneumokok-vaccine PPV23. Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) er på verdensplan den væsentligste bakterielle årsag til alvorlig sygdom og død.1 Pneumokokker kan forårsage mange forskellige infektionssygdomme, for eksempel bakteriæmi, meningitis, ...

Et registerbaseret studie har undersøgt sammenhængene mellem risiko for at dø (mortalitetsrisikoscore) for børn under fem år og deres forbrug af sundhedsydelser. Af de undersøgte syv forskellige sundhedsydelser fandt man match mellem behov og forbrug ved blandt andet antallet af indlæggelser og medicinforbrug. Modsat sås et mismatch ved blandt andet antallet af ambulante kontakter og ...

Hver vinter oplever vi en fem til seks ugers periode med større eller mindre epidemier med sæson-influenza (figur 1). Gennemsnitlig bliver 20% af de uvaccinerede børn og 10 % af uvaccinerede voksne ramt af sæsoninfluenza.1 Sæsoninfluenza skyldes influenza A og influenza B. De stammer, der har cirkuleret de seneste år, er influenza A H1N1pdm09, influenza ...

Diagnosticering med primært glioblastom er associeret med en dårlig prognose. Trods de seneste ti års gennembrud inden for behandling af mange typer kræft med immunterapi, står patienter med glioblastom udenfor med ringe effekt af såkaldte ”Checkpoint inhibitorer” (CPIs) som Ipilimumab (anti-CTLA4), Pembrolizumab og Nivolumab (anti-PD-L1).  I et ambitiøst EU-støttet projekt, GAPVAC, satte forskere sig for, ...

Kopper har været en alvorlig virusinfektion (Variola) med høj dødelighed. WHO erklærede kopper udryddet på globalt plan i 1980. I dag står den succesfulde indsats mod kopper som et skoleeksempel til efterfølgelse på, hvad en verdensomspændende sundhedsindsats kan opnå for menneskeheden.  Eksemplet er på vej til at blive efterfulgt af en forventet snarlig total udryddelse ...

Hvis man målrettet vaccinerer bestemte personer, kan man forøge effektiviteten dramatisk. Derfor bør man prioritere at vaccinere personer, som både i høj grad udsættes for smitte, og i høj grad vil bringe smitten videre til andre. Problemet er, at det er svært at identificere, hvem disse centrale personer er.  Men en ny artikel fra Copenhagen ...

Vacciner anbefales og indgår i børnevaccinationsprogrammet udelukkende på baggrund af deres specifikke beskyttende effekt mod bestemte sygdomme. Vi betragter en vaccine som et antigen, på hvilket immunsystemet responderer med et specifikt respons, således at en efterfølgende eksponering medfører et hurtigere og mere specifikt respons.  Det er ikke blevet undersøgt, om vacciner har mere generelle effekter ...

I 1776 beskrev Edward Jenner, at indpodning med kokopper beskyttede mod kopper. I Danmark blev den kongelige kokoppeindpodningsanstalt oprettet i 1802. Den lovpligtige vaccination mod kopper blev afskaffet i 1976, da WHO meddelte, at kopper var udryddet i næsten hele verden. Polio bliver formentlig den næste infektionssygdom, der bliver udryddet gennem vaccination. Historien har således ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge