Skip to Content

Bør kirurgi være en del af behandlingen ved M1a NSCLC med kontralateral lunge involvering?

I forbindelse med vores nyligt afholdte webinar i samarbejde med Dansk Lungecancer gruppe: ’’Fremtidige behandlingsmuligheder for patienter lungecancer’’, bringer vi løbende videoklip fra nogle af de faglige højdepunkter. I denne video præsenterer og diskuterer Morten Bendixen resultaterne fra et amerikansk registerstudie, som tilskriver kirurgi, som en del af en multimodal behandlingsstrategi, en signifikant positiv effekt på 5-års overlevelsen, hos patienter med stadie M1a ikke-småcellet lungecancer, med kontralateral lunge involvering.

Morten Bendixen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top