Skip to Content

Bør man ændre eksklusionskriterier for mere repræsentative studier for patienter med DLBCL?

Freja Tang Severinsen, medicinstuderende, præsenterer i denne MEDtalk sit studie – The Impact of Trial Eligibility Criteria on Outcomes in a Nationwide Cohort of Newly Diagnosed DLBCL Patients Treated with R-CHOP – der undersøger betydningen af snævre eksklusionskriterier i kliniske studier udført på patienter med diffust stort B-celle lymfom (DLBCL). Hør Frejas Severinsens bud på, hvilke eksklusionskriterier man bør fokusere mere eller mindre på i sådanne studier, for i fremtiden at kunne designe mere repræsentative studier for patientgruppen med DLBCL.

Freja Tang Severinsen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top