Skip to Content

Bør vi give alendronat til forebyggelse af osteoporose og frakturer hos patienter i behandling for lymfom?

Patienter i standard R-CHOP-behandling for lymfom er i øget risiko for udvikling af osteoporose og dermed frakturer. I denne MEDtalk kan du møde Paw Jensen, overlæge på hæmatologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, som har undersøgt effekten af behandling med alendronat 70 mg/ugentligt overfor placebo hos patienter i denne målgruppe. Resultaterne efter et år viser et fald i relativ risiko for fraktur fra 0,9 til 0,8 ved alendronat-behandling. Om dette kan betragtes som et udtryk for et reelt nedsat antal frakturer på lang sigt, kræver, ifølge Paw Jensen, længere observationstid og et mere nationalt design.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top