Skip to Content

Checkmate 9LA –Immuncheckpointinhibitorer til avanceret NSCLC

I forbindelse med vores nyligt afholdte webinar i samarbejde med Dansk Lungecancer gruppe: ’’Fremtidige behandlingsmuligheder for patienter lungecancer’’, bringer vi løbende videoklip fra nogle af de faglige højdepunkter.

Hør Peter Meldgaard præsentere de nyeste resultater fra Checkmate 9LA studiet, som løbende undersøger overlevelsesgevinsten ved brug af immuncheckpointinhibitorerne nivolumab og ipilimumab til patienter med avanceret NSCLC (med/uden hjernemetastaser). Resultaterne viser overbevisende effekt på overlevelsestiden og indirekte også, at immunterapi har virkning intracerebralt på denne patientgruppe.

Peter Meldgaard

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top