Skip to Content

Hidtil højeste overall survival udfordrer 1.-linjebehandling ved Hodgkin lymfom

Seks års up date af Echelon studiet viser forbedret overlevelse ved 1. linjebehandling med brentuximab vedotin + kemo hos patienter med stadie III/IV klassisk Hodgkin lymfom. I denne MEDtalk præsenteres resultaterne fra dette års EHA 2022 af Martin Hutching, Rigshospitalet, som også giver sin vurdering af kombinationen som 1.-linjebehandling.

Martin Hutchings

Få adgang til artiklen

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top