Skip to Content

Hidtil højeste overall survival udfordrer 1.-linjebehandling ved Hodgkin lymfom

Seks års up date af Echelon studiet viser forbedret overlevelse ved 1. linjebehandling med brentuximab vedotin + kemo hos patienter med stadie III/IV klassisk Hodgkin lymfom. I denne MEDtalk præsenteres resultaterne fra dette års EHA 2022 af Martin Hutching, Rigshospitalet, som også giver sin vurdering af kombinationen som 1.-linjebehandling.

Martin Hutchings

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top