Skip to Content

Highlights fra ASCO GU 2024 om prostatacancer i en dansk kontekst

I denne MEDtalk perspektiverer Jakob Lauritsen, overlæge, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, tre studier fra ASCO GU 2024 vedrørende prostatacancer. Det omfatter effekten af olaparib og abirateron i kombination, en ny behandlingskombination af cabozantinib og atezolizumab samt et fransk studie om strålebehandling, der viste en overlevelsesgevinst ved at anvende 80 Gy i forhold til 70 Gy til high-risk prostatacancer patienter.

Jakob Lauritsen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top