At ASCO 2020 meeting, the new final survival results of the SPARTAN study were reported. When we look at overall survival in SPARTAN, the use of apalutamideprolongs survival from 60 months to 74 months – that is a 14-month survival advantage, with a hazard ratioof 0.78. Earlier reports have shown significant advantages in reduction of ...

Behandling af ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer med andengenerations-antiandrogener har givet overbevisende resultater. Studier har vist signifikante overlevelsesgevinster hos patienter med ikke-metastatisk, kastrationsresistent prostatacancer. De nye lægemidler kan således betyde fremskridt i den urologiske behandling af prostatacancer. I denne artikel vil jeg præsentere nogle af de store nyheder fra årets virtuelle ASCO-kongres inden for behandling af patienter ...

Apalutamid, Darolutamid og Enzalutamid er tre nye lægemidler mod ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatacancer. Ikke alene er de nye – men de åbner også for behandlingsmulighed for en ny gruppe af patienter, hvor der ikke tidligere har været en behandling. Det rejser flere spørgsmål. Et er de kliniske i forhold til effekt, afgrænsning og identifikation af patientgruppen, konsekvenser i forhold til senere valg af ...

Ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) er kendetegnet ved et stigende niveau af prostata specifikt antigen (PSA), serum testosteron i kastrationsniveau (< 0,5 ng/l eller 1,7 nmol/l) og ingen påviste fjernmetastaser ved konventionel billeddiagnostik inklusiv knogleskanning.  NmCRPC betegnes som højrisiko i de tilfælde, hvor PSA-fordoblingstiden er på 10 måneder eller mindre, da dette er forbundet med en øget risiko for udvikling af metastaser. Hidtil har det ikke været praksis at behandle denne ...

MR-scanning af prostata har internationalt set været brugt i mere end et årti til diagnostik af prostatacancer, men scanningen har endnu ikke vundet generelt indpas herhjemme. Er det fordi det er hype – eller er det fremtiden? For at forstå, hvorfor MR-scanning kan gøre en forskel for en mand under udredning for prostatacancer, er det ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge