Skip to Content

Immunrelateret pneumonitis ved PD-1/PD-L1 behandling af ikke-småcellet lungecancer

Når lungecancer-patienter i immunterapi bliver indlagt med åndenød, kan det være svært at afgøre årsagen hertil. Hos nogle af patienterne er årsagen immunrelateret pneumonitis – men spørgsmålet er, hvordan man kan være sikker på diagnosen, og ikke mindst hvordan det går disse patienter med lungecancer og i immunterapi, der indlægges på onkologisk afdeling med åndenød. I denne MEDtalk giver Dorthe Yakymenko, læge, dig nogle svar herpå samt et bud på, hvordan opsporing og behandling af denne gruppe af patienter kan forbedres.

Dorthe Yakymenko

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top