Skip to Content

Immunterapi har positiv effekt på ubehandlede hjernemetastaser ved ikke-småcellet lungecancer

Dansk real-life studie viser, at immunterapi giver komplet eller delvis komplet respons på hjernemetastaser hos 50% af patienter med ikke-småcellet lungecancer. Resultaterne var en del af @Birgitte Bjørnhart ph.d.-studie, og blev præsenteret som en poster ved ESMO 2021. Studiet viser også, at en stor del af patienterne med ikke-småcellet lungecancer har udiagnosticerede hjernemetastaser, hvilket kan tale for, at denne patientgruppe rutinemæssigt bør MRI-skannes. I denne Medtalk præsenterer Birgitte Bjørnhart, resultaterne fra studiet.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top