Skip to Content

Kan ctDNA bruges som klinisk værktøj hos patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft?

I denne MEDtalk fortæller Michael Elmkvist Andersen, Kræftafdelingen i Roskilde og Næstved, om PRELUCA-studiet, der belyser, at cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) kan anvendes som et klinisk værktøj til patienter med avanceret ikke-småcellet lungecancer. Formålet er at vurdere om måling af ctDNA-målinger kan være med til at sikre den rette behandling og en behandling med færre bivirkninger.

Michael Elmkvist Andersen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top