Skip to Content

Kan vi vælge antireumatiske lægemidler ud fra kliniske og parakliniske faktorer? 

For i fremtiden bedre at kunne udvælge rette medicinske behandling til patienter med immunmedierede artritlidelser har Mads Brüner Kristensen, stud.med ved Aarhus University, undersøgt sammenhængen mellem in vitro respons til sygdomsmodulerende lægemidler, koblet med molekylært lægemiddelmål samt synovialt transkriptionelt signatur. Hør mere om resultaterne i denne MEDtalk.

Mads Brüner Kristensen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top