Skip to Content

Kirurgiske resultater fra SABCS 2022

Tove Holst Filtenborg Tvedskov præsenterer direkte fra SABCS de efter hendes mening mest interessante kirurgiske studier fra kongressen. Det ene studie Eurobreast06 kan blandt andet bekræfte, at targeteret aksildissektion, der er blevet anvendt siden 2016 i Danmark, er en fuldt ud sikker metode.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top