Skip to Content

Lobektomi versus segmentresektion ved perifere lungetumorer

I forbindelse med vores nyligt afholdte webinar i samarbejde med Dansk Lungecancer gruppe: ’’Fremtidige behandlingsmuligheder for patienter lungecancer’’, bringer vi løbende videoklip fra nogle af de faglige højdepunkter. Længeventede resultater for lungekirurgerne kunne på webinaret præsenteres af Morten Bendixen. For at optimere behandlingen, er patienter med stadie 1A perifere lunge tumorer siden 2009 blevet randomiseret til enten lobektomi eller segmentresektion. I videoen præsenteres og diskuteres resultaterne, som tyder på, at segmentresektion øger overlevelsen, mens den lungefunktionsbesparende effekt ved indgrebet dog er minimal.

Morten Bendixen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top