Skip to Content

Løft af behandlingen til patienter med planocellulært lungecancer

De senere års udvikling indenfor behandling af lungecancer har betydet bedring primært for patienter med typen adenokarcinom. Keynote 407-studiet viser imidlertid positive resultater for patienter med planocellulært lungecancer. I denne MEDtalk perspektiverer Peter Meldgaard, overlæge, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Keynote 407-studiet i et dansk perspektiv.

Få adgang til artiklen

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top