Skip to Content

Ny behandlingsmulighed for patienter med R/R CLL

HOVON141/VISION-studiet viser, at R/R CLL-patienter kan behandles med MRD-guidet stop and go-tilgang ved brug af venetoclax plus ibrutinib, og at op til 60% af patienterne kan fortsætte kontrolforløbet baseret på MRD-niveauet uden behov for behandling. Carsten Utoft Niemann, overlæge ved Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet, perspektiverer dette hollandsk-nordiske studie i denne MEDtalk fra EHA23.

Carsten Niemann

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top