Advancements in the treatment of CLL

Hæmatologi | Best Practice Nordic | 31. Jan 2020 kl. 8:37 |

In the past years, a great number of new treatments agents have proved effective in the treatment of CLL for different patient groups. New data indicate that not all patient groups benefit in the same manner from immune chemotherapeutic treatments, in this Medtalk Professor Paolo Ghia introduces and provides an overview of the new treatment ...

Det amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, godkendte i maj 2019 venetoclax i kmbination med  obinutuzumab som et højeffektiv kemofri behandling med fast dosering over 12 måneder til patienter med kronisk lynfatisk leukæmi. I denne MEDtalk præsenterer Matthew S. Davids, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, resultaterne af en sundhedsøkonomisk vurdering af kombinationsbehandlingen i et amerikansk perspektiv. ...

Kemo-immunoterapi med fludarabin, cyclophosphamid og rituximab (FCR) har været standardterapien for yngre patienter med CLL og er især effektiv hos patienter med IGHV-muteret CLL. Ca. halvdelen af ​​IGHV-muterede patienter er progressionsfrie otte år efter FCR-behandling. På ASH kongressen i 2018 blev de første data fra et fase III-forsøg præsenteret, hvor kemo-immunterapien (FCR) blev sammenlignet ​​ibrutinib ...

Førstelinjebehandling med ibrutinib i kombination med venetoclax repræsenterer en oral, en gang daglig, kemoterapifri behandling, som giver en høj grad af uMRD i både blod og knoglemarv hos patienter med CLL. Sikkerhedsprofilen for kombinationsbehandlingen var i overensstemmelse med kendte bivirkninger for de to behandlinger. Det er forventningen, at studiet med tiden kan give den nødvendige ...

Patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) der har tilbagefald efter første- eller anden linje behandling, er i et nyt studie blevet behandlet med en kombination af Venetoclax og Ibrutinib. Hør i denne MEDtalk overlæge Carsten Utoft Niemann fra Rigshospitalet, der til dagligt forsker i dette, fortælle om resultaterne fra studiet, der blev fremlagt til hæmatologikonferencen ASH ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge