Skip to Content

Overlevelsesgevinst for skrøbelige CLL-patienter i behandling med Imbruvica og Venclyxto

Hør Carsten Niemann perspektivere opdaterede data for skrøbelige patienter med CLL i kombinationsbehandling med ibrutinib og venetoclax med særlig fokus på MRD, IGHV-mutationsstatus, overlevelse samt forekomst af infektion.

Carsten Niemann

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top