Skip to Content

Opdaterede data viser fortsat komplet respons hos over 50% af patienter behandlet med glofitamab for r/r storcellet B-celle lymfom

Dette studie fokuserede på patienter med tilbagefald eller progression af diffus storcellet B-celle lymfom, inklusive patienter der tidligere er behandlet med CAR-T. Studiet viser fortsat høje og varige responsrater hos såvel patienter i tidligere CAR-T behandling samt patienter, der ikke har modtaget CAR-T behandling. Hør Martin Hutchings perspektivere de opdaterede data, som han præsenterede på ASH 2023.

Martin Hutchings

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top