I dag menes 13 kræftsygdomme at være associeret med overvægt. Det skønnes, at overvægt nu er den tredje-hyppigste årsag til kræft i Danmark, idet kun rygning og kost er hyppigere. Gennem de senere år er der kommet en række resultater fra store kohortestudier om sammenhængen mellem overvægt og kræftrisiko. Disse studier er samlet i meta-analyser blandt andet ...

Crohn’s disease (CD) is a chronic inflammatory disease with inflammation of the gut. Exclusive enteral nutrition (EEN) is an established treatment in pediatric CD. It consists of a six to eight weeks course of a liquid-only diet. CD-TREAT is a prescriptive diet consisting of regular foodstuffs that mimics the composition of EEN. An on-going open-label ...

Rygning er den største risikofaktor for udvikling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i Danmark. Rygning menes at føre til progredierende nedsat lungefunktion blandt andet ved at inducere lokal inflammation i lungerne.  Imidlertid har flere studier vist, at patienter med KOL ofte har øget systemisk inflammation med forhøjet C-reaktivt protein (CRP) og fibrinogen i blodet.1  Andre ...

Omend titlen kan fremstå triviel – og nærmest som en selvfølgelighed – er det desværre udbredt, at patienter i reumatologisk praksis kun får behandlet deres inflammation, mens en eventuelt persisterende smertekomponent negligeres og anses for at være ”residual sygdom”. Smerte er det mest fremtrædende og dominerende symptom hos reumatologiske patienter og den væsentligste årsag til ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge