Antallet af overvægtige danske børn og unge er steget de seneste 30 år. Ætiologien er en kombination af flere faktorer. Behandlingen bør initieres, når børnene er seks – ni år og bør vare flere år. Livsstils-interventioner er lovende. Kirurgi og medicin har varierende effekt og bivirkninger. Vedvarende overvægt øger risikoen for overvægt i voksenlivet, livstilssygdomme ...

Type 2-diabetes er ofte blevet tilskrevet usund livsstil, som er udbredt i Vesten. 400 millioner mennesker over hele verden har p.t. ​​type 2-diabetes. Gennem en dansk livsstilsundersøgelse er sammenhængen mellem usund livsstil og type 2-diabetes undersøgt, og man må konkludere, at vægtkontrol sammen med en sund livsstil bør anbefales, uanset om man er genetisk disponeret ...

Mave-tarm hormoner spiller en vigtig rolle i forhold til de betydelige effekter, som man ser efter en gastrisk bypass operation hos personer med svær overvægt og type 2-diabetes. Ved at efterligne mave-tarmhormonernes blodkoncentrationer kan man opnå både glykæmisk kontrol og et klinisk relevant vægttab. På sigt kan kombinationerne af de tre mave-tarmhomoner blive et alternativ til ...

Der er en meget tæt sammenhæng mellem overvægt og type 2-diabetes. I dag behandler vi type 2-diabetes mere individuelt end bare for få år siden. Den store udfordring i forhold til at designe den optimale behandling til den enkelte patient bliver at sikre, at nye data eller opdateringer af guidelines bliver implementeret og anvendt i den daglige klinik. Der ...

Aktuelt er der relativt få registrerede præparater til medicinsk behandling af svær overvægt og disse giver i gennemsnit et vægttab på maksimalt fem – otte kg efter et års behandling. Der pågår flere fase II- og fase III-studier, hvor blandt andet GLP-1 og andre kombinationspræparater indgår med henblik på at undersøge deres effekter på vægttab og vægt-vedligeholdelse hos personer ...

Den somatiske og psykologiske forståelsesramme retter fokus på den enkelte person, mens vægtstigma-forskning peger på betydningen af de sociale og kulturelle kontekster for sundhedstilstanden. Det er nødvendigt og frugtbart at begynde at forstå og arbejde med sundhed og vægt på en måde, der tænker vægtstigma meget mere ind.  Når man skal prøve at forstå de psykologiske aspekter ved ...

Genetisk forskning er i rivende udvikling, og har indtil videre vist, at overvægt og svær overvægt har en klar genetisk komponent. Man har identificeret et stort antal områder i genomet, hvor variation er forbundet med øget BMI. Den genetiske viden er allerede blevet udnyttet til at bestemme årsagssammenhænge mellem overvægt og andre sygdomme, samt til at diagnosticere og behandle ...

Det er vanskeligt at isolere svær overvægt som en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom, fordi mange med svær overvægt også har type 2-diabetes. Man kan også udtrykke det på den måde, at type 2-diabetes for dem bliver en ekstra komplicerende byrde, der udvikles med årene, og som forstærker risikoen for udvikling af hjerte-kar-sygdom og for tidlig død. Det er derfor svært at adskille overvægtens andel ...

Et dansk registerbaseret studie viser, at en højere BMI-værdi er forbundet med øgede udgifter til sociale ydelser (overførselsudgifter) fra det offentlige, øgede omkostninger til hjemmehjælp, stigende sundhedsrelaterede udgifter samt nedsat indkomst. Det er den negative indvirkning på arbejdslivet, der tegner sig for den største del af den negative socioøkonomiske påvirkning ved svær overvægt. Når man skal vurdere de socioøkonomiske udgifter ...

Med overvægt følger forhøjet risiko for en lang række hudlidelser, og den overvægtige patient risikerer samtidig, at behandlingen af disse lidelser har nedsat effekt. Vægttab kan nedsætte risikoen for, at hudkomplikationer opstår og kan bedre en allerede pågående hudlidelse. Overvægtige patienter bør informeres om disse sammenhænge og opfordres til vægttab ved diætistvejledning og/eller andre vægttabs-tilbud. Opgørelse over danskernes helbred ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • 2020
  • Covid-19 og adfærd
  • Vandladningsbesvær
  • Type 2-diabetes
#

Almen praksis

Aurelia Gomes de Sousa

Aurelia Gomes de Sousa
praktiserende læge

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge

Brian Bridal Løgstrup

Brian Bridal Løgstrup
overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d.

Thomas Truelsen

Thomas Truelsen
overlæge

Anders Løkke

Anders Løkke
specialeansvarlig overlæge

Allan Flyvbjerg

Allan Flyvbjerg
direktør, klinisk professor