Skip to Content

Daratumumab som del af autolog transplantationsbehandling af myelomatose? – perspektivering af GRIFFIN-studiet

I GRIFFIN-studiet undersøges tillæg af Daratumumab til VRD-induktion og konsolidering ved ASCT af MM patienter. Dara-tillæg giver øget sCR postkonsolidering, dybere responsrater og øget MRD-negativitet. Effekten af dara ved højrisiko cytogenetik er mere usikker, og data er ikke modne til at ændre praksis.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top