Helbredsrelateret livskvalitet omfatter blandt andet positive og negative opfattelser af sygdom og behandling. Måling af helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL) ved brug af patient-rapporterede oplysninger (PRO) anvendes i tiltagende grad som endepunkt i de kliniske studier til måling af patientoplevet effekt og bivirkninger til behandling.  Det er velkendt, at symptomatiske bivirkninger underrapporteres af læger, samt at bivirkningssymptomer ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge