Skip to Content

HbA1c som diagnoseredskab

HbA1c-værdien bruges ofte som et diagnostisk kriterium for diabetes. Nyere danske opgørelser viser at andelen med udiagnosticeret diabetes er faldet efter overgang til HbA1c, men at en bekymrende andel allerede på diagnosetidspunktet har udviklet diabeteskomplikationer. Dette tyder på, at det nuværende kriterium ikke er i stand til at diagnosticere diabetes på et tidligt tidspunkt, hvor det er muligt at forebygge sendiabetiske komplikationer.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top