Skip to Content

Klinisk mistænkt cast nephropathy-studiet

Hos ca. en fjerdedel af alle myelomatose-patienter er deres nyrefunktion påvirket på diagnosetidspunktet, i værste fald cast nephropathy, en akut medicinsk tilstand, som kan medføre dialysekrævende nyresvigt og høj dødelighed. Nyrebiopsi gennemføres kun hos en femtedel af patienterne, men bekræfter diagnosen cast nephropathy i de fleste tilfælde. Til trods for bortezomib-baseret behandling har især ældre patienter, som ikke egner sig til højdosisbehandling, høj etårsdødelighed.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top