Skip to Content

Mød redaktionen for Sygeplejersken og Apoteket her:

I efteråret udgav BestPractice Nordic for første gang et nyt fagligt magasin til apotekerne

Og satte for alvor fokus på apotekssektoren og dens bidrag til danskernes sundhed. Men der er også i sundhedssektoren et stigende krav til samarbejdet mellem apoteker og læger, særligt inden for almen praksis. BestPractice Nordic ønsker at være med til understøtte dette tværfaglige samarbejde ved at stimulere til videndeling og engagement sektorerne i mellem, men også ved at være en vigtig formidler af relevante fag- og forskningsartikler, faglige test og best practices.

Flere opgaver skal nu fremadrettet varetages af almen praksis i stedet for af sygehusene. For at dette bliver muligt, skal kapaciteten i almen praksis øges både med hensyn til flere læger men i endnu højere grad flere dygtige konsultationssygeplejersker. Der er igennem flere år sket en fordeling af opgaverne, hvor sygeplejerskeren får endnu mere direkte patientkontakt og ansvar for kontrol, opfølgning og justering af behandlingen. En udvikling, der skal forløbe i en travl hverdag med mange patienter. Best Practice Nordic vil være med til at sætte fokus på dagsorden for sygeplejersken i Almen Praksis ved at være en væsentlig formidler af fag- og forskningsartikler og at styrke handlemuligheder gennem blandt andet faglige test og best practices.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top