Skip to Content

Stort potentiale for 4-stof behandling som front-line behandling ved ny-diagnosticeret højrisiko myelomatose

En samlet responsrate på 100% med isatuximab plus carfilzomib, lenalidomid og dexamethason og en progressionsfri overlevelse for de første 50 patienter på 79,6% og 75,5% efter 12- og 24-måneder tegner lovende for patienter med ny-diagnostiseret højrisiko myelomatose.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top